Dětský klub Zahrádka

Mini školka v duchu waldorfské pedagogiky

- pravidelné hlídání dětí v malých skupinkách

V současnosti je provoz klubíku Zahrádka omezený kvůli organizačním změnám! - Návštěva je možná po dohodě.

 

Týdenní program

  • Pracujeme s malými skupinkami - nejvíce 6 dětí.
  • Program je koncipován ve čtyřhodinových blocích dopoledne i odpoledne - zpravidla 8 - 12 a 13 - 17h, ale je možná i jiná domluva.
  • Dítě je zapsáno do školky na konkrétní počet dní v týdnu.
  • Skupinka dětí je stálá proto, aby se vytvořilo společenství, které poskytuje jistotu.
  • Dítě tedy navštěvuje školku dlouhodobě a účastní se celého čtyřhodinového programu.
  • Režim - rytmus dne je vždy stejný, jen činnosti se proměňují v závislosti na roční době a potřebách skupiny.
  • Chceme být pro děti zdravým prostředím. Organismus skupiny musí správně dýchat - dbáme na udržení rovnováhy a plynulosti, klidové fáze se pravidelně střídají s aktivními.

Cena

Průměrná cena je 60 Kč/h. Za čtyřhodinový výchovný program zaplatí rodiče 240 Kč a pokud potřebují ještě něco navíc, v rámci možností jim rády vyjdeme vstříc.